Опасявате ли се, че Фейсбук злоупотребява с данни?

12.04.18 263 гласа

Резултати
Опасявате ли се, че Фейсбук злоупотребява с вашите данни? Резултати