НС прие Закон за Европейската заповед за разследване

stat
12:04  |  7 декември 2017 | Политика / Редактор Десислава Димитрова /  
Ще може да се събира банкова и финансова информация Ще може да се събира банкова и финансова информация
Сн.: freeimages.com

Парламентът прие Закон за Европейската заповед за разследване на първо четене.
Гласуваха 95 народни представители, от които 90 бяха "за", а 5 се въздържаха, предаде БТА.

В доклада на Комисията по правни въпроси се посочва, че със закона в българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска заповед за разследване по наказателно-правни въпроси. Законът урежда изпълнението на Европейската заповед за разследване между държавите членки на ЕС и цели да обезпечи ефективното разследване на престъпления с трансграничен елемент.

Законът установява цялостна система за събиране на доказателства чрез въвеждането на единен стандартен формуляр и урежда правила за предаване на събраните доказателства на изискващите компетентни органи на издаващата държава. С него се предвиждат срокове за признаване и изпълнение на заповедта, както и крайни срокове за извършване на следствените действия.

Изрично са въведени основанията за отказ от признаване на Европейската заповед за разследване, средствата за защита на заинтересованите лица при извършване на разследването и отговорността за вреди.

Разписани са подробни правила за извършване на процесуални действия по разследването, като: временно предаване на задържано лице, разпит чрез видеоконференция, събирането на банкова и финансова информация, провеждането на разследване от служители под прикритие и прихващане на електронни съобщения.

Със закона ще се осигурят механизми за предотвратяване унищожаването на доказателства и ще се създаде самостоятелна база за взаимопомощ по наказателно-правни въпроси в контекста на обезпечаването и събирането на доказателства.

БСП ще подкрепи законопроекта, заяви Тодор Байчев и допълни, че групата ще направи предложения за промени между първо и второ четене.
Последно в Политика


Патриарх Неофит в болница, но в стабилно състояние

Зравословното състояние на патриарх Неофит е стабилизирано и се подобрява.