Министерският съвет на Република България прие проект за решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.

Документът е известен като Истанбулската конвенция, защото е договорен през 2011 г. в Истанбул. Конвенцията е подписана от 44 държави и Европейския съюз. Досега е ратифицирана от 28 държави. България подписа Конвенцията на 24 април 2016 г.

Истанбулската конвенция има за цел на първо място „да защитава жените от всички форми на насилие и да предотвратява, преследва и премахва насилието над жени и домашното насилие“. Сред другите описани цели на Конвенцията са „да допринася за премахване на всички форми на дискриминация, „да насърчава международното сътрудничество за премахване на насилието над жени и домашното насилие“ и т.н.

Конвенцията предвижда всяка държава да създаде специален механизъм за мониторинг, да отпуска подходящи финансови и човешки ресурси за доброто изпълнение, да определи или създаде един или повече официални органи, отговарящи за координацията, изпълнението, мониторинга и оценката на политиките и мерките за превенция и борба с всички форми на насилие, обхванати от Конвенцията.

Мерките за защита на правата на жертвите трябва да бъдат осигурени без всякаква дискриминация.

Понятието „трети пол” не се споменава в Конвенцията.

Нищо не се въвежда и нищо не е задължително. Изразът „които определено общество смята за подходящи“ означава, че в една държава има едни норми, в друга държава има друга норми. И българското общество има свободата само да избере кои норми приема за подходящи. Това не става обаче с ратифицирането на Истанбулската конвенция.

В същото време политици, медии и отделни граждани в социалните мрежи поведоха кампания срещу присъединяването към Конвенцията. Твърди се, че в България се узаконява третия пол, ще бъдем задължени да признаваме „хомосексуални бракове“, децата ще бъдат длъжни да учат за „травестизъм“ и т.н.

Парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта отхвърли Истанбулската конвенция, правната отказа да я разгледа, само външната я прие.

Президентът Радев призова парламента да се прояви разум, тъй като според него сега не е моментът да се ратифицира Истанбулската конвенция.

БСП настоява за провеждане на референдум по проблема, като въпросът на референдума да бъде: „За“ или "против“ сте ратификацията на Истанбулската конвенция?“.

Поддръжниците на Конвенцията считат, че според закона за пряко участие, не може да се подлагат на референдум въпроси, свързани с основни човешки права, голяма част от които всъщност са и обект на конвенцията, а освен това тези права са гарантирани в Конституцията на Република България, както и от редица български закони, а голяма част от тях вече са защитени и от други международни актове и конвенции, по които България е страна.

Те призоваха Конституционният съд да се произнесе по същество.

Светият Синод на Българската православна църква, Главното мюфтийство и даже Католическата църква се обявиха против Истанбулската конвенция и призоваха вярващите да се молят за нейното неприемане.

Различни представители на ГЕРБ призоваха за продължаване на дискусиите по въпроса и приемане в крайна сметка на Конвенцията.

Налице е обаче разнобой в управляващата коалиция, тъй като Обединени патриоти бяха сред първите, възразили по въпроса.

Лидерът на „Атака” Волен Сидеров подчерта, че Обединените патриоти са против насилието над жени, деца и мъже. Ако темата и тревогата е наистина насилието над жени, деца, не виждам защо да не бъдат предприети законодателни мерки, посочи той.

Сред експерти, включително и чуждестранни, се появи съмнението, че българското общество е било объркано и настроено негативно от неточен превод – особено на латинската дума „gender”, превеждаща се на български в този контекст по доста сложен описателен начин.

ГласувайКРЪСТОСАН ОГЪН

За провеждането на референдум за Истанбулската конвенция


Корнелия Нинова
Председател на БСП
Форум "Гражданско участие"
92%
гласували: 145
8%

Цялата хронологияХРОНОЛОГИЯ


Патриарх Неофит в болница, но в стабилно състояние

Зравословното състояние на патриарх Неофит е стабилизирано и се подобрява.